Kalkulator

GBP/PLN PLN/GBP
GBP/PLN : 5.23 PLN/GBP: 5.68
Opłata 1 GBP
5.23
gbp/pln

Weryfikacja tożsamości

W przypadku, gdy suma Twoich przekazów przekracza równowartość 1000 euro (tj.ok.850 GBP) lub gdy Twoje dane ,ktore przekazałeś podczas rejestracji nie pozwalają na elektroniczna weryfikacje tożsamości będziesz poproszony aby wysłać kopię następujących dokumentów:

1. Dokumenty potwierdzające tożsamość ze zdjęciem i widoczną datą ważności
do wyboru:

 • Dowód osobisty (kopia obu stron dowodu)
 • Paszport
 • prawo jazdy
 • inny dokument ze zdjeciem

2. Dokumenty potwierdzające  adres zamieszkania nadawcy przelewu
do wyboru:

 • Wyciąg z konta bankowego z widocznym numerem konta (uznajemy też wyciąg elektroniczny w formacie PDF)
 • Wyciąg z karty debetowej/kredytowej z widocznym numerem karty
 • Oficjalne pismo z banku z imieniem, nazwiskiem i aktualnym adresem klienta
 • List od pracodawcy potwierdzający adres z pełnymi danymi firmy
 • Rachunki np: Council Tax Bill, rachunek za prąd, gaz lub wodę, telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe oraz internet)
 • Brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie UK Mainland, prawa jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane)
 • Oficjalne pisma urzędowe np. Home Office, HM Revenue & Customs z widocznym numerem klienta/referencji
 • Potwierdzenie stypendium naukowego lub innego z widocznym numerem klienta/referencji

W przypadku klientów zamieszkałych w Polsce, przesyłających pieniądze do UK potrzebne będą polskie odpowiedniki powyższych dokumentów
Powyższe dokumenty potwierdzenia adresu muszą zawierać: imię i nazwisko nadawcy przelewu, adres zamieszkania oraz datę wystawienia dokumentu nie starszą niż 3 miesiące .

Oba dokumenty powinny być potwierdzone za zgodnością z oryginałem.
Dokumenty może potwierdzić: pracownik poczty, pracownik banku, księgowy, prawnik , ksiądz, konsul, lekarz rodzinny, pracodawca (z pieczątką).
Powyższe kopie dokumentów w formie plików elektronicznych (skany, dobrej jakości czytelne fotografie, PDF) klient może przesłać dokumenty mailowo na adres: tonioprzelewy@gmail.com

Gdzie wysłać dokumenty?

Na e-mail tonioprzelewy@gmail.com lub pocztą na adres: SUITE 3G & 3H DOCKLANDS BUSINESS CENTRE 10-16 TILLER ROAD LONDON E14 8PX.

Dlaczego trzeba wysłać dokumenty?

Weryfikacja tożsamości jest obowiązkiem prawnym dla firm zajmujących się przekazami pieniężnymi,określonym w niżej wymienionych aktach prawnych:

Niektóre przepisy prawa, które obowiązują firmy świadczące usługi przekazów pieniężnych

Przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii:

The Payment Services Regulations 2009

The Money Laundering Regulations 2007

Data Protection Act 1998

Przepisy obowiązujące w Polsce:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.

W przypadku przekazów powyżej 6000 GBP (lub ich sumy w okresie ostatnich 3 miesięcy) wymagane będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia pieniędzy

Zgłoś przelew »
2 Proste kroki
procedura zajmie Ci jedynie minutę